برچسب پست‌ها ’‌عمر‘

سرمایه

اردیبهشت ۲۵م, ۱۳۸۸

تمام سرمایه تو عمر توست ....

آنچه هر روز و هر لحظه برای انسان اتفاق می افتد مجموعه حوادثی است که خود معلول عللی هستند که در گذشته اتفاق افتاده است. اما باز انسان اختیار دارد و می تواند تمام آینده اش را بهتر از دیروزهایش رقم زند. در فلسفه و در بحث زمان عده ای قائلند که فقط زمان حال وجود دارد و گذشته و آینده وجود ندارند چون گذشت رفته و آینده هنوز به وجود نیامده است و تنها زمان حال موجود است.

به هر حال هر چه که انسان در اوست ـ یعنی زمان حال ـ تنها سرمایه اوست. و سرمایه یعنی همه چیز/

عمر انسان سرمایه ای است همچون یخ که در دستان ماست. هر لحظه که می گذرد بخشی از آن از دست می رود. باید کوشید که سودی سرشار از این سرمایه به دست آورد که الدنیا سوق الآخره… دنیا بازار آخرت است.

یادمان باشد زندگی ماحکایت همان یخ فروشی است که درگرمای تابستان یخ می فروخت چند ساعتی گذشت، رهگذری دید یخ های اوتمام شده پرسید:

خریدند؛ تمام شد؟

یخ فروش دردمندانه گفت:

نخریدند و تمام شد!

برچسب: ،،
ارسال شده در روزنوشت | نظرات (۰)