مردی برای همه…

خرداد ۳۱م, ۱۳۹۱

امروز قلب عالم و آدم حرای توست          این کوه نور شاهد حرف خدای توست
مکه دگر برای بزرگیت کوچک است          فریاد کن رسول که دنیا برای توست
اقرأ باسم ربّک یا ایها الرسول           قران بخوان امین که همین آشنای توست
لات و هبل برای تو تعظیم کرده اند        وقتی که قلب سنگی عُزی فدای توست
خورشید و ماه بین دو دست تو دل خوشند       یعنی تمام تکیه عالم عصای توست
بعد از هزار سال دگر می شناسمت        وقتی که جای جای دلم رد پای توست
فریادتان تمام زمین را گرفته است         امروز هر چه می شنوم از صدای توست

محمود ژولیده

شوق وصال

 

ارسال شده در تصاوير مذهبي | نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ