بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۱

تمنا…

اسفند ۲۲م, ۱۳۹۱

چقدر تو خلق الله را به دردسر انداخته ای!

نمی دانیم کیستی یا چیستی، اما بیشتر به غول می مانی،

همیشه هل من مبارز می طلبی و فعلا یکه تازی می کنی، تنها!

تو را به هر که دوست داری دست از سر مردم بردار، تورم!!!

شما هم برایش دعا کنید تا سر به راه شود…

.

.

.

(گفتیم یک بار هم از یک شخصیت جلیل القدر تمنایی داشته باشیم!!!)

ارسال شده در روزنوشت | نظرات (۲)